Sõbrakirjad

Usuhüpe: unistused täituvad

01 January 2014

Usuhüpe: unistused täituvad

Tervitusi lumisest Riiast!
 
Läbi pimeda sügise oleme jõudnud advendiaega ning varsti on 2013 aasta minevik. Enne, kui sukeldume detsembri saginasse, tahaksime jagada natukene oma elust ja misjonitööst.
 
Wings for Wheels
Sügis on tavaliselt Wings for Wheelsi jaoks rahulikum aeg. Laager on õnnelikult möödas, suvepuhkus läbi ning oleme tagasi igapäevase töö juures. Erinevus eelmistest sügistest on see, et meie neljaliikmeline tiim on kasvanud kuue ja poole liikmeliseks. Meiega ühines Ruzanna Usbekistanist, kes on küll praegusel momendil Venemaal ja ootab Läti elamisluba. Tänu temale saime alustada laiema tööga venekeelsete liikumispuuetega inimeste seas. Janis aitab meil tasakaalustada meeste ja naiste osakaalu (koos Rasmusega on meil nüüd kolm meest :-)) ning Katrina on meiega kahenädalaste tsüklitena. Oleme alustamas uute suvelaagrite plaanimisega. „Väljakutse 7“ laager on plaanitud praegu juuli keskpaika ning sellele eelneb juuni lõpus või juuli alguses laager „Hommikune kaste“. „Väljakutse“ laager tuleb eelnevatele aastatele sarnane, kuid uus laager on mõeldud kristlastele, kes tahavad usus kasvada ning veeta kvaliteetaega koos teiste kristlastega. Esimesel aastal on see plaanitud nelja päevaseks ning osavõtjate poolest väikesearvuliseks. Eks hiljem paistab, kas teeme selle laagri pikemaks või jääb see lühikeseks ja intensiivseks nädalavahetuseks.

Loe edasi

Buale Maule

01 January 2014

 Buale Maule

 Tere!

Buale Maule on nii väike külake, et ühelegi kaardile see jõudnud ei ole ega vast kunagi ei jõuagi. Aga Jumal teab seda kohta ja seal elavaid inimesi! Kirjutasin hiljutis ringkirjas, et umbes kaks ja pool kuud tagasi sai meie kaastöötaja Jim Burdett kutse seal piiblitunde läbi viia. Sel nädalal jõudsid Jim ja tema abiline Gena Jeesuse elus viimase nädala sündmustest rääkimiseni ja sellega seoses muidugi õpetasid ka sellest, miks Jeesus suri ja surnuist üles tõusis. Jim rääkis meile, et kuulajad olid looga väga kaasas. Peale piiblitundi tunnistasid kaks meest selgelt, et usuvad Jeesusesse Kristusesse ning sellesse, mida ta nende jaoks tegi. Vana mees Ere Ba, kes tavaliselt oli väga vaikne kuulaja ütles, et ta usub Jeesusse nagu ristil surnud röövel ja on kindel, et kohtub peale surma Taevas Jeesusega. Tänu Jumalale nende uute Taevariigi kodanike eest! Nii Jim ja Judy kui ka meie oleme väga julgustatud, sest juba palju aastaid ei ole keegi nii selgelt Jeesusesse uskumist tunnistanud. Palun jätka palvetamist...

... Ere Ba ja Pita eest, et nad kasvaksid Kristuse tundmises ja Temaga koos elamises.

... Jimi ja Gena eest, kes jätkavad selle väikese grupi õpetamist kaks korda nädalas.

... et Jumal päästaks veel teisigi, kes on piiblitundidest osa võtnud.

Aitäh!

Õnnistatud jõuluaega soovides,

Mailis ja Gerolf

Tervitused Paapualt - detsember 2013

01 January 2014

Tervitused Paapualt - detsember 2013

Armas sõber,
Taas on käes aeg, mil mõtleme Jumala Poja Jeesuse esimesele tulekule siia maailma. Vana Testamendi prohvet Jesaja kirjutas sellest nii: „Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.“ (Jesaja 9:6). Täna elab see“laps“ Püha Vaimu kaudu igaühe südames, kes Tema oma Päästjaks vastu on võtnud! Ja täna ei oota me enam Jumal Poja sündi siia maailma väikese lapsena, vaid tema teist tulekut kogu maailma valitsejana. Olgu rõõm ja ootusärevus selle tuleku üle advendi- ja jõuluajal Sinu südames suur!

Meie elu Dom hõimus on jätkuvalt põnev! Eelmises kirjas mainitud keeletaseme kontroll läks Gerolfil hästi – ta saiteada, kui kaugele on jõudnud ning konsultandid andsid talle uusi juhiseid jätkamiseks. Gerolf keskendub hetkel võimalikult paljude nimisõnade õppimisele ning lisaks sellele püüab mõista tegusõnade erinevaid vorme. Konsultandid jagasid meiega ka ideid, kuidas mina saaksin igas päevas Richardi kõrvalt veidi keeleõppeaega leida. Nii üritan ma samuti nimisõnu õppida ja samal ajal ka lihtsaid igapäevaelus kasutatvaid lauseid selgeks saada (nt. „Tule siia!“, „Mida sa teed?“, „Kas sa soovid juua, süüa?“ jne.).
See ei tundu küll keeruline ülesanne olevat, kuid millegipärast on mul raske neid meelde jätta. Ehk on põhjus selles, et kasutan igapäevaelus kogu aeg kolme keelt (Richardiga eesti, Gerolfi ja kaastöötajatega inglise, kohalike inimestega pidzin inglise keelt) ja lisaks sellele kuulen Gerolfit Richardiga saksa keeles rääkimas ning minu aju ei suuda viiendat keelt enam vastu võtta?! Igal juhul vajan eestpalveid, et suudaksin kasvõi väikseid edusamme teha.

Read more: Tervitused Paapualt - detsember 2013

Rahutooja: uudiseid Bosniast, sügis/talv 2013

01 January 2014

RAHUTOOJA: UUDISEID BOSNIAST Nr.80: sügis/talv 2013

“Ma kuulutan teile suurt rõõmu… ”             (Bihaćis, 10.detsember, 2013)

Rahulikku pühadekuud Sulle! Tean, tean, nüüd Sa ütled: “Mu elu on niigi liiga kiire, aga see kuu on kõige hullem!” Siiski, mu sooviks Sulle on, et võiksid neil pühadel ja algaval aastal 2014 kogeda Rahuvürsti erilist puudutust!
Märkasin, et mu eelmine Rahutooja sai valmis augustis… Vahepeal oleme aga laiali saatnud OM Bosnia palveuudiseid, suveülevaate ja mitmeid lugusid. Kui Sa sooviksid Bosniast minu kirjadest tihedamini uudiseid saada, siis palun kirjuta meile aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja lisame Su aadressi he meelega oma meililisti!

SELLE KUU ERIÕNNISTUSED
Detsember on alati täis erilisi õnnistusi! Selles kuus me viime kodudesse 60 toidupakki peredele, kes ei saanud küttepuid, jagame laiali 1400 Operat-sioon Jõululapse kingitust lastele JA lõpetame oma küttepuudeprojekti! See tähendab, meil on palju võimalusi, et jagada Head Sõnumit Jeesuse elust ini-mestega endi ümber! PALVETA, et me valiksime oma sõnu targalt, oleksime tundlikud inimeste vajaduste suhtes ning tooksime nende eludesse lootust pingete asemel. PALVETA iga raamatu ja paki eest, mis meilt välja lähevad. PALVETA iga kodukülastuse eest: et võiksime anda neile koos pakiga tuntaval viisil ka Jeesuse armastust!

Loe edasi...

Tervitused Paapualt - septmeber 2013

01 January 2014

Tervitused Paapualt - septmeber 2013

Tere!

Oleme dom hõimus olnud juba viis kuud. Esimesed nädalad möödusid end siin sisse seades ja seejärel alustasime dom keele ja kultuuri tundmaõppimist. Gerolf teeb seda nö. täisajaga ja mina osalise ajaga ehk nii palju kui Richardi kõrvalt selleks aega jääb. Ma lootsin, et jääb rohkem kui tegelikult on välja kujunenud, kuid teen, mis võimalik ja loodan, et kui Richard on veidi vanem, saan rohkem keele õppimisele pühenduda. Samas on mul palju võimalusi kohalike naistega suhteid luua - käin neil koos Richardiga külas – ning seegi on oluline osa meie "tööst". Need külaskäigud aitavad mul ka kohalikku kultuuri tundma õppida (kuidas elatakse, aedade eest hoolitsetakse ja süüa tehakse, lapsi kasvatatakse jne.). Mis dom keelde puutub, siis see on muidugi täiesti erinev keeltest, mida seni õppinud oleme. Enamus sõnu on lühikesed, kuid samas omavahel väga sarnased ning kasutatakse palju liitsõnu. Grammatika on suhteliselt keeruline, kuna reeglitel on palju erandeid. Septembri lõpus seisab Gerolfil ees esimene keeletaseme kontroll, mille viivad läbi kaks New Tribes Mission´i keeleõppe konsultanti. Selle "eksami" eesmärk on aidata Gerolfil näha, kuhu ta on jõudnud ning anda juhiseid edasiliikumiseks. Palun palveta, et "eksam" hästi läheks ning et meil jätkuks püsivust ja tarkust dom keele omandamiseks ning kohaliku kultuuri mõistmiseks.

Nüüd on vast aeg selgitada, miks Richardit siin Onbiks kutsutakse. Kohe esimesel pühapäeval, kui rääkisime peale teenistust inimestega juttu, soovitas üks külajuhtidest, et Richardi hõimunimi võiks olla Onbi. See on klanni nimi, mille piirkonnas me elame (dom hõim koosneb 11 klannist). Mis meil muud üle jäi kui nõus olla ☺! Banaanidega on aga selline lugu, et väikestele lastele annavad kohalikud naised ainult teatud sorti banaane (erinevaid banaanisorte on vähemalt 12). Meile kõige kergemini kättesaadav banaanisort pidi neil nohu tekitama. Olen seda kuulnud mitte ainult meie maaomaniku naise, vaid ka mitmete teiste suust. Õnneks see küll Richardi puhul paika pidanud ei ole☺! Täname Jumalat, et ta on terve ja rõõmus poiss. Juulikuus tähistasime juba tema esimest sünnipäeva. Palveta palun, et Jumal annaks meile tarkust tema kasvatamiseks meie jaoks täiesti teistsuguses kultuuris.

Read more: Tervitused Paapualt - septmeber 2013

Maitse Misjonit TV7's

Maitse Misjonit Raadios

Misjonikalender 2018

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top