Tervitused Paapualt - detsember 2013

Tervitused Paapualt - detsember 2013

Armas sõber,
Taas on käes aeg, mil mõtleme Jumala Poja Jeesuse esimesele tulekule siia maailma. Vana Testamendi prohvet Jesaja kirjutas sellest nii: „Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.“ (Jesaja 9:6). Täna elab see“laps“ Püha Vaimu kaudu igaühe südames, kes Tema oma Päästjaks vastu on võtnud! Ja täna ei oota me enam Jumal Poja sündi siia maailma väikese lapsena, vaid tema teist tulekut kogu maailma valitsejana. Olgu rõõm ja ootusärevus selle tuleku üle advendi- ja jõuluajal Sinu südames suur!

Meie elu Dom hõimus on jätkuvalt põnev! Eelmises kirjas mainitud keeletaseme kontroll läks Gerolfil hästi – ta saiteada, kui kaugele on jõudnud ning konsultandid andsid talle uusi juhiseid jätkamiseks. Gerolf keskendub hetkel võimalikult paljude nimisõnade õppimisele ning lisaks sellele püüab mõista tegusõnade erinevaid vorme. Konsultandid jagasid meiega ka ideid, kuidas mina saaksin igas päevas Richardi kõrvalt veidi keeleõppeaega leida. Nii üritan ma samuti nimisõnu õppida ja samal ajal ka lihtsaid igapäevaelus kasutatvaid lauseid selgeks saada (nt. „Tule siia!“, „Mida sa teed?“, „Kas sa soovid juua, süüa?“ jne.).
See ei tundu küll keeruline ülesanne olevat, kuid millegipärast on mul raske neid meelde jätta. Ehk on põhjus selles, et kasutan igapäevaelus kogu aeg kolme keelt (Richardiga eesti, Gerolfi ja kaastöötajatega inglise, kohalike inimestega pidzin inglise keelt) ja lisaks sellele kuulen Gerolfit Richardiga saksa keeles rääkimas ning minu aju ei suuda viiendat keelt enam vastu võtta?! Igal juhul vajan eestpalveid, et suudaksin kasvõi väikseid edusamme teha.

 

Peale keeletaseme kontrolli (oktoobri alguses) sõitsime Goroka linna lähedal asuvasse misjonikeskusse, kus osalesime meie piirkonna misjonäride aastakonverentsil. Nagu ikka oli see osadusaeg väga julgustav ning vaimulikult kosutav. Peale konverentsi veetsime 10 päeva ühe teise misjoniorganisatsiooni külalistemajas. Tõeliselt hea oli lihtsalt oma perega koos olla ja puhata. Puhkuse järel olime taas New Tribes Missioni keskuses ja tegelesime varude ostmisega ning muude vajalike asjaajamistega – see oli intensiivne aeg, kuid saime kõik vajaliku tehtud ning võisime mitme kuu varudega tagasi koju tulla.

Meie kaastöötajad Jim ja Judy tulid peale konverentsi kohe tagasi koju ja siin ootas neid ees põnev üllatus: nad said kutse tulla ühte naaberkülasse piiblitunde läbi viima! Kutsujaks oli üks vana mees, kes soovis, et tema ja ta pere kuuleks Jumala Sõna. Selline soov on selles mõttes üllatav, et enamus siinseid inimesi on piiblilugudega kursis. Sageli aga õpetatakse nende juurde, et päästmine tuleb tegudega ära teenida. Jumala armust kahjuks juttu ei ole. Nii võtabki Jim kolm korda nädalas ette umbes 40 minutilise teekonna Buala Maulesse ja õpetab seda peret ja nende naabreid. Ta teeb seda koos Genaga, mehega meie kogudusest, kes on samuti väga rõõmus, et tema kaashõimlased Jumala Sõnast huvitatud on. Nad õpetavad neid kronoloogiliselt st. alates Vana Testemendi esimestest sündmustest kuni Uue Testamendini välja näidates, et läbi kogu piibli päästis Jumal inimesi armust, mitte nende tegude järgi. Järgmisel nädalal räägivad nad Jeesuse ristisurmast ja ülestõusmisest. 
Palun palveta, et kuulajate südamed oleks avatud tõele ning nad mõistaks, mida Jumala arm tähendab.

 

Rõõmustav on ka see, et Uue Testamendi dom keelde tõlkimine on lõpusirgele jõudmas. Jim ja Judy on sellega praktiliselt kogu oma elu tegelenud (nad tulid Paapuale 32 aastat tagasi). Alguses oli raske leida häid kohalikke abilisi, kuid alates 2001. aastast on tõlkimine väga stabiilselt edasi liikunud tänu Genale, kes on Jimi peamine abiline. Järgmise aasta mais lähevad nad aastaks kodumaale ja võtavad kaasa trükivalmis tõlke. Kui Jumal lubab siis 2015 aasta suvel peaks dom keelne Uus Testament siinsete inimeste kätesse jõudma. Palun palveta, et viimased ettevalmistused selleks sujuvalt kulgeks ja et oleks piisavalt rahalisi vahendeid Uue Testamendi trükkimiseks ja Paapuale transportimiseks.

Richard on viimaste kuude jooksul palju nii füüsiliselt kui ka vaimselt arenenud. Pea iga päev üllatab ja rõõmustab ta meid mõne uue oskusega! Tema lemmiktegevuseks on lindude ja loomade vaatamine ning võimalusel neile pai tegemine. Koerte ja sigade puuduse üle meie külas õnneks kurta ei saa! Vajame jätkuvalt eestpalveid, et meil oleks tarkust tema kasvatamiseks.

Oleme tänulikud, et saame sel aastal esimest korda jõulud Dom hõimus veeta. Teeme seda koos oma kaastöötajate ning siinse kogudusega. Aga me ootame põenvusega ka aastalõppu, kuna siis saabuvad meie esimesed külalised kodust st. Saksamaalt - Gerolfi ema tuleb meile koos ühe Wangeni koguduse juhiga külla! Läheme neile Gorokasse vastu ja toome nad ka meie koju siin. Palvetame, et neil oleks turvaline reis.

 

Ole õnnistatud ja hoitud,
Gerolf & Mailis ja Richard

Maitse Misjonit TV7's

Maitse Misjonit Raadios

Misjonikalender 2018

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top