“RAHUTOOJA: UUDISEID BOSNIAST.” sügis 2012

2012 okt JaelTere!     Siin on mu uus Rahutooja! et sulle natuke "söögiisu" tekitada, vaata, kas leiad vastused küsimustele:
1) mitu inglit Mariale laulmas käivad?
2) mis juhtus meie koguduses septembrikuus?
3) mitu last võib pakkida ühte kärusse ja miks?
4) mida tähendab suhtarv 47/100? ja
5) kes on tugevam, mõõkvaal või hai?  

õnnistusi sulle! Jael

 


 Bihacis, 12.10.2012

Armu ja rahu Sulle!                                                        

Meie Jumal on vägev, suur ja võimas. Kuulsin kord lauset: “Me ei tea, mida tulevik toob. Aga me teame, kelle kätes on tulevik!” Ka siis, kui kõik olukorrad meie ümber muutu-vad, on Jeesus Kristus seesama– eile, täna ja igavesti! (Heebrea 13:5)

MARIA JA TEMA INGLID

2012 okt Jael memmMaria* nägu särab rõõmust iga kord kui ma teda näen. Väljast vaadates pole tal mingit põhjust rõõmustada: tal pole mingitki sis-setulekut, ta maja on vana ja lagunenud, sugulased on kuritahtlikud. Sellel suvel oli Maria mitu kuud ilma elektrita, kuna ta maja taga elavad sugulased varastasid temalt elektrit, aga arveid ei maksnud– nii keeras elektrikompanii temal voolu kinni! Väljas oli +40 kraadi sooja, aga Maria pidi hommikul pliidi all tuld tegema, et omale lõunasööki keeta… Aga nurisemise asemel on Maria rõõmus ja rahulolev: ta teab, et Jeesus ei jäta teda hätta!

Eelmise aasta suvel suri Maria vanem õde Ana. Ana oli soovinud, et tema matustel lauldaks ühte katoliku kiriku hümni. Laul jäi aga laulmata, sest see ei sobinud matusemiljöösse. Paar päeva hiljem oli Maria üksi oma toas, kui korraga keegi sedasama laulu esitama hakkas! Maria arvas, et televiisor läks ise käima ja sealt tuleb muusika. Aga ei, TV oli kinni ja toas ega väljas polnud mitte kedagi… Sellest päev-ast peale käivad inglid iga päev Maria toas laulmas!

Maria kommenteerib: “Neid on kokku neli,, kaks meeshäält ja kaks naist. Kohe kui ma mingi laulu peale mõtlen, hakkavad nemad seda laulma. Kui mina hakkan palvetama, siis nemad kohe jätkavad. Kui mul on eriti raske, siis nad laulavad palju valjemini!”

Korraga Maria pöörab toanurga poole, kuulab hoolega ja küsib: “Kuuled sa ka? Nad praegu palveta-vad Meie Isa palvet!” Mina ei kuule midagi, aga ilme Maria näol on selline, nagu ta istuks Jeesuse süles!!

TÄNA JUMALAT:

- et Marial on oma inglid - meie 3 uue kristlase eest - et 47 inimest on juba varsti soo-jas toas

PALVETA:

- et ma laseksin Jeesusel kasu-tada rasketes olukordades ole-vaid inimesi minu südame pu-hastamiseks

- et me teaksime, kuidas selliseid inimesi kõige paremini aidata - et raha ülejäänud 53-le perele küttepuude ostmiseks laekuks kiiresti ja me saaksime kõik puud kodudesse enne talve

- et ma leiaksin rohkem uusi kon-takte, kes on Jumalale avatud ja otsivad tõde

RISTIMISTEENISTUS MEIE ÕUES

Septembris oli meie kogudusel pidupäev: kolm inimest olid valmis ristimise kaudu avalikult tunnistama, et usuvad ja järgivad Jeesust! Kõik kolm olid moslemitaustaga peredest. Siinses kultuuris on ristimine väga suur samm: sellega tõestatakse kõigile, et nende otsus “oma usku vahetada” on lõplik ja tõeline. Siin füüsilist tagakiusu küll ei ole, aga sugulased võivad “reeturiga” suhtlemise katkestada. Paljud—ka üks meie kolmest– ei suudaks ilma pereliikmete toetuseta oma elu majandada. Mis siis saab, kui abi lõpeb? Kui julgustav oli siis kuulda Amira* kommentaari: “Ma olen Jeesuse järgimise eest oma hinna juba maksnud, aga tean, et see on õige tee ning minu otsus on kindel!”

2012 okt ristimine naine  2012 okt ristimine mees
2012 okt lapsedSURRA ON LIHTNE... ÜRITA ELADA!

Eelmisel nädalal jagasime oma kodu ühe kohaliku naise ja tema teismelise tütrega. Oleme seda peret juba palju aastaid aidanud, aga kunagi varem pole nad ööbinud meie kodus. Seekord oli Ivana* uus elukaaslane resoluutselt teatanud, et naine võib koju jääda, aga ta kaks tütart koligu välja. Ivana lahkus koos tütardega ja hakkas otsima uut elukohta. Renditavaid kortereid on külluses, aga Ivanal pole mingit regulaarset sissetulekut ega lootustki tasuvat töökohta leida. Kuidas siis üüri maksma hakata? Ivanal pole isegi Bosnia kodakondsust, nii ei ole tal midagi oodata ka linnavalitsuselt või sotsiaalkeskuselt. Tal on nõrk tervis, aga invaliidsuspensionile õigust pole. Tema põhiline mure on, sõna otseses mõttes, kuidas oma tütardega ellu jääda? Lageda taeva all ju elada ei saa, üüri maksmiseks raha pole.... Ühekordseid aitajaid ju leiaks, aga mis järgmisel kuul saab? Ivana üks tütar läks ajutiselt sõbranna juurde, aga tema ja ta teise tütre lubasime mõneks ööks enda juurde.

 

Mind hämmastas, mis reaktsioone nende kohalolek minu südames tekitas! Avastasin, kui isekas ma olen, kui vähe on mul ligimesearmastust ning soovi ennastohverdavalt teisi aidata! Nende käitumisviisid käisid mulle närvidele, nende lõpmatuna näivad vajadused ärritasid mind! Mis mõttes, sa ei võtnud isegi sokke ja hambapastat kaasa?? Siis ma mõtlesin: “Siin ma olen, mul on kõht täis, tuba soe ja kõik arved makstud. Ja ometi olen ma korraga nii kade, kui pean kellegagi jagama oma elutoa põrandapinda ja hambapastat!” Sageli nurisen siin mõttes, et miks meie noored kristlased oma usus kiiremini ei kasva. Ja siis Jumal paneb sõrme minu südamele ja küsib: “Kuidas su endaga lood on?

2012 okt majaPUUDEPROJEKT ALUSTAS

Siin on ka sügis kätte jõudnud! Eelmisel nädalal tegime esimest korda oma majas tuld, tänagi sajab vihma ja ahjus puud praksuvad. Selle nädala alguses alustasime ka oma küttepuudeprojektiga, esimesed 8-9 peret on juba oma puud kätte saanud. Praegu oleme saanud piisavalt annetusi 47-le perele küttepuude ja toidupaki ostmiseks. Meie soov on aga ka sel aastal kinkida soe tuba kokku 100-le perele. Taevaisa on igal aastal meid varustanud kõige vajalikuga, usume, et küll Ta teeb seda ka sel sügisel! Meie suurim palve on aga, et inimesed kuuleksid selle projekti kaudu evangeeliumit! Faruk*, meie kohalik projekti koordinaator, on väga tubli ja teeb head tööd. Palveta sinagi, et Jumal avaks talle palju võimalusi tunnistada Jeesuse armastusest ning et Jumala tarkus juhiks teda kõigi otsuste langetamisel!

2012 okt vaalÕPPETUND MEREKISKJATE ELUST

Vaatasin ühel päeval National Geographicu TV-programmi mõõkvaaladest: nad on ookeani kõige jõulisemad kiskjad ja võidavad isegi valge hai! Mis on nende saladus? Tuli välja, et mõõkvaalad kütivad peredena koos– aga peale selle, noored võtavad üle vanematelt põlvkondadelt õpitud jahivõtteid. Haid on aga üksikud jahtijad, kes tunduvad käituvat ainult instinktiivselt, iga isend omal nahal uusi kogemusi õppimas. Üks hai võib isegi ühest mõõkvaalast tugevam olla, aga ühendatud jõududele vastu panna ei suuda.

Kuidas meie oma eluprobleemidega võitleme– kas üritame olla üksikud haid või järgime mõõkvaala printsiipe?

Jumala armust täidetud sügist Sulle!

Jael Puusaag

 

AADRESS: Ivana Gorana Kovačięa 11; 77000 Bihaę; Bosnia- Hertsegoviina   
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MOBIIL: +387-61-418821
ANNETUSED: Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit;
Swedbank a/a 1120064572; SELGITUS: JAEL PUUSAAGI TÖÖ BOSNIAS
OM

 

 

 

Maitse Misjonit TV7's

Maitse Misjonit Raadios

Misjonikalender 2018

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top