Misjon sulle!

Misjonikalender on suurepärane viis olla osa Jumalalt meile antud ülesandes teha jüngriteks kõik rahvad. 
Leiad siit lehelt palju lisamaterjali misjonikalendris toodule (vt ka 2014 aasta arhiivi). Julgustame sind võtma aega palveks käesoleva kuu misjonäri eest oma kodus, koguduses, kodugrupis, palvegrupis, noorterühmas jne. 
Lisaks palvetele võite ka küsida, Jumalalt, et kas Tal on Sinu ja/või Su palvekaaslaste kaudu seda misjonäri/misjoniprojekti kaastöölisi millegagi julgustada?Kui jah, siis kirjutage need asjad (head soovid, piiblisalmid) üles ja saatke neile (kui isiklik kontakt puudub, siis läbi vastava konfessiooni misjonikeskuse). Tundub väike asi, aga tegelikult on suureks julgustuseks!

Lisaks eenevale võite veel ka võtta korjanduse tolle misjonäri toetuseks (küsige oma kirikuõpetajalt/misjonikeskuselt, kuidas see raha edasi toimetada)

Kui Jumal on pannud mõne misjonäri/projekti palveks või toetuseks eriliselt Teie südamele, võtke nendega ühendust ja paluge, et nad saadaksid Teile rohkem infot.

Misjonikalender 2015

November... ja vägi ja au igavesti...

Etioopia lõunapiirkonna kodusid külastades olen avastanud ennast küsimuse ees seisvat, mida tähendab olla inimene. Teatavasti on Etioopia rahvas kannatanud aastaid näljahäda käes. Äärmuslikud tingimused on rahva alateadvusse jätnud ränga jälje, röövides nende väärikuse. Muidugi leidub siinse rahva seas väga väärikaid kodanikke – kenades elamistes, roosiliste diivanikatetega elutubades. Samas elab väga suur osa elanikkonnast justkui tuhat või isegi rohkem aastat tagasi koopainimese kombel. Ta pole ehk kolm päeva söönud, seep ega vesi pole kaua tema ihu puutunud, istub urbses hurtsikus, tema ainsaks sooviks on midagi süüa. Lapsi on tal mitmeid ja tuleb aina juurde.

Fotodel -Kodu, mis sai korda 50 euroga. Seinad, madratsid, tekid ja söögitegemiseks vajalikud nõud. Allpool kodu seinad, vasakult ning paremalt pildistatud. Selle kodu lapsed.

Pildid koolist:

MÄRTS - PÜHITSETUD OLGU SINU NIMI

Harles Aasa aitas 2013. aastal vabatahtlikuna ehitada turvamüüri Mufuliras asuva kristliku keskuse ümber. Mõned kogudused Eestis said südamele toetada müüriehitust jõuluõhtu korjanduste ja eestpalvetega. Sellest arenenud sõpruse, palveosaduse ja koostöö tulemusena asutati 2014. aastal MTÜ Sambia Sõbrad, mille peamine eesmärk on leida võimalusi ja partnereid orbude ja puudustkannatavate pastorite toetamiseks Sambias. Nt 20 euroga kuus saab tagada ühele orvule põhitoiduse ja hügieenivahendid, 40-eurone kuutoetus võimaldab sealsel pastoril oma peret toita ja jätkata tööd misjonipõllul! 

www.sambiasobrad.ee

Meie Isa palve
ichibemba keeles

Mwe tata uwaba mumulu,
ishina lyenu lichindikwe,
Ubufumu bwenu bwise,
ubufwayo bwenu buchitwe,
panonse ngamumulu.
Mutupele ichakulya chesu ichanshiku shonse
Mutubelele Uluse ku masambi yesu,
ngefyo tubelela abanensu abatubifya.
Mwileka tuwile mufibi, lelo tupokololeni kubabifi.
Pantu ubufumu bwenu namaka nobuchindami
fyenu umuyaya no muyaya, Ameni.

Palveteemad:

- et Sambia 72 hõimu võiksid jätkuvalt elada rahus ning et vaesuse ja korruptsiooni vastu võitleva riigi põhiseaduses säiliksid kristlikud väärtused;
- maakoguduste pastorite eest, kes puuduse keskel kuulutavad Kristuse head sõnumit ja püüavad lisaks oma perele hoolitseda ka orbude, vanade ja haigete eest.

EELK Puhja kogudusel on Sambias eestpalve- ja sõpruskogudus, Kapiri Mposhi kogudus. 2015. aasta südasuvel puudutasid puhjalasi teated erakordselt külmast talvest Sambias, kus inimesed ööseks oma eluasemeisse, rohtkatustega savimajadesse laste soojendamiseks lõkkeid. Selle tulemusel on kerge puhkema tulekahju või saadakse põletusi. Puhja kogudus algatas erakorralise korjanduse tekkide ja madratsite ostmiseks Kapiri Mposhi linna elanikele. Veidi enama kui nädalaga koguti 522 eurot. Kiireloomuline rahasaadetis sooja magamisvarustuse ostmiseks sai Kapiri Mposhi abivajajaile üle kantud. Pildil on pastor Albert Mulunga ja tema hoolealused ostetud magamisvarustusega. Kuna taoline vajadus pole Sambias ka mujalt kuhugi kadunud, siis kutsume magamisvarustuse hankimise heaks jätkuvalt annetama. Loe lisa aitamisvõimalustest Sambia Sõbrade kodulehelt sambiasobrad.com

Veebruar - ... KES SA OLED TAEVAS

Noorte Missioon (Youth With A Mission - YWAM) on rahvusvaheline misjoniliikumine, mis levitab evangeeliumi, tegeleb diakooniatööga ning koolitab ja jüngerdab noori ja vanu üle kogu maailma. Üks selline tööharu on ka Tallinnas, mis viib läbi jüngrikooli (DTS), koolitusi ja korraldab misjonireise. Lisaks on Noorte Missiooni rahvusvaheliste keskuste kaudu misjonipõllul mitmeid eestlasi.

Kui soovid rohkem teada saada meie Eesti tegemistest, vaata siia või siia

Noorte Missioon on tegev üle maailma ja ka meie kollektiiv Eestis on rahvusvaheline ning põhiliseks suhtluskeeleks on inglise keel.

Meie Isa palve inglise keeles:

Our Father in heaven, may your name be kept holy.
Let your Kingdom come.
Let your will be done, as in heaven, so on earth.
Give us today our daily bread.
Forgive us our debts, as we also forgive our debtors.
Bring us not into temptation, but deliver us from the evil one.
For yours is the Kingdom, the power, and the glory forever. Amen.
(World English Bible)

Jaanuar - MEIE ISA

Suvel lõpetab soome-ugri misjoni- ja piiblikooli teine lend. Meie udmurdi, komi, handi, mari ja sölkupi tudengid juba kasutavad omandatud oskusi ja tarkusi oma rahva hulgas. Kui Jumal lubab, algab sügisel töö uue grupiga!
Udmurdid on Venemaal elavatest soome-ugri rahvastest ainsad, kellel on kogu Piibel oma emakeeles. Komidel, maridel, vepslastel, karjalastel ja ersadel on olemas Uus Testament, hantidel, mansidel ja mokšadel ainult üksikud Piibli raamatud. Tõlketöö jätkub!

Meie Isa palve udmurdi keeles:

Инмысь Атаймы!
Тынад Нимыд дано мед луоз,
Тынад Эксэйлыкед мед лыктоз,
Тынад эрикедъя мед луоз
Музъем вылын но инмын кадь ик.
Милемлы туннэ улымон
няньмес сёты,
Пунэмъёсмес но кушты,
Милемлы пунэмо луисьёслэсь
пунэмъёссэс
Ми куштэм кадь ик.
Милемыз визь сынаськонлэсь но утьы,
Уродлэсь но мозмыты милемыз.
Тынад Эксэйлыкед,
кужымед но данэд
Пумтэм вапуме, аминь.

Meie Isa udmurdikeelne laul.

Esitajaks on EEA soome-ugri misjonitöögrupi partnerid, ansambel Inkrež.

 

VEEL PILTE

EMK TS Komi vilistlane, Nadja Popova, andmas loengut Soome-ugri Piiblikooli tudengitele Komi kiriku ja komi kirjakeele rajajast, Permi Stefanist. Kevad 2014. Stefan oli esimene, kes tõi evangeeliumi komidele ning samuti lõi ta nende algse kirjakeele.
Soome-ugri Piiblikooli tudengid esitasid udmurdi kultuuri, laule ja tantse Tallinna XXI koolis oktoober 2014 õppesessiooni ajal.
Sügisel 2013 toimus õppesessioon Udmurtias, kus tudengeid osalesid evangelistlikus programmis kohalikus külas.

Kevadel 2013 õpetas EEKBKLi vaimulik, Allar Saard piibliõppe meetodeid Soome-ugri Piiblikooli õppesessioonis mis toimus Birski Mari keelse Luteri koguduse hoones.
EMK Võru pastor Kaupo Kant õpetab Soome-ugri Piiblikooli sessioon Tallinnas, oktoober 2014
Kevadel 2014 toimus Soome-ugri Piiblikooli õppesessioon Komimaal, pastor Daniil Popovi koguduses. Fotol on Daniili pere ja külalistega, tema sünnipäevapeol.


Palveteemad:

- et soome-ugri piiblikooli vilistlased oleksid ustavad ja täis Jumala armastust ning et praegused ja tulevased tudengid oleksid avatud Jumala tööle nende elus;
- piiblitõlke meeskondade eest, et Jumala Sõna jõuaks nii ruttu kui võimalik inimeste kätte ja südamesse.

Misjonit toetavad

 
   
   
   
 
 
 
 
  

Mis on misjonikalender?

Tegemist on unikaalse Eesti välismisjonit tutvustava kalendriga, mida annab välja oikumeeniline töörühm - Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkond, kuhu kuuluvad esindajad Eesti luteri, baptisti, metodisti, nelipühi ja vabakirikutest.

Kalendris on põnevat teavet Eestist välja lähetatud misjonäride kohta, pilte ja palvesoove.

Ostes kalendri, oled juba misjonit toetanud, sest kõik kalendrist saadav tulu läheb erinevate misjoniprojektide toetuseks. Samas saad jätkata toetamist kogu aasta vältel kaasa palvetades ja aidates.

Küsi kalendrit oma kogudusest või oma konfessiooni misjonikeskusest.

Hind: 2.50

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top