Tervitused Paapualt - septmeber 2013

Tere!

Oleme dom hõimus olnud juba viis kuud. Esimesed nädalad möödusid end siin sisse seades ja seejärel alustasime dom keele ja kultuuri tundmaõppimist. Gerolf teeb seda nö. täisajaga ja mina osalise ajaga ehk nii palju kui Richardi kõrvalt selleks aega jääb. Ma lootsin, et jääb rohkem kui tegelikult on välja kujunenud, kuid teen, mis võimalik ja loodan, et kui Richard on veidi vanem, saan rohkem keele õppimisele pühenduda. Samas on mul palju võimalusi kohalike naistega suhteid luua - käin neil koos Richardiga külas – ning seegi on oluline osa meie "tööst". Need külaskäigud aitavad mul ka kohalikku kultuuri tundma õppida (kuidas elatakse, aedade eest hoolitsetakse ja süüa tehakse, lapsi kasvatatakse jne.). Mis dom keelde puutub, siis see on muidugi täiesti erinev keeltest, mida seni õppinud oleme. Enamus sõnu on lühikesed, kuid samas omavahel väga sarnased ning kasutatakse palju liitsõnu. Grammatika on suhteliselt keeruline, kuna reeglitel on palju erandeid. Septembri lõpus seisab Gerolfil ees esimene keeletaseme kontroll, mille viivad läbi kaks New Tribes Mission´i keeleõppe konsultanti. Selle "eksami" eesmärk on aidata Gerolfil näha, kuhu ta on jõudnud ning anda juhiseid edasiliikumiseks. Palun palveta, et "eksam" hästi läheks ning et meil jätkuks püsivust ja tarkust dom keele omandamiseks ning kohaliku kultuuri mõistmiseks.

Nüüd on vast aeg selgitada, miks Richardit siin Onbiks kutsutakse. Kohe esimesel pühapäeval, kui rääkisime peale teenistust inimestega juttu, soovitas üks külajuhtidest, et Richardi hõimunimi võiks olla Onbi. See on klanni nimi, mille piirkonnas me elame (dom hõim koosneb 11 klannist). Mis meil muud üle jäi kui nõus olla ☺! Banaanidega on aga selline lugu, et väikestele lastele annavad kohalikud naised ainult teatud sorti banaane (erinevaid banaanisorte on vähemalt 12). Meile kõige kergemini kättesaadav banaanisort pidi neil nohu tekitama. Olen seda kuulnud mitte ainult meie maaomaniku naise, vaid ka mitmete teiste suust. Õnneks see küll Richardi puhul paika pidanud ei ole☺! Täname Jumalat, et ta on terve ja rõõmus poiss. Juulikuus tähistasime juba tema esimest sünnipäeva. Palveta palun, et Jumal annaks meile tarkust tema kasvatamiseks meie jaoks täiesti teistsuguses kultuuris.

 

 

Osaleme siin muidugi ka kohaliku koguduse elus. Igal pühapäeval toimub usklike kogunemine kirikus ja nädala sees 
naistekoosolek Jimi ja Judy kodus. Õpetamises või jutlustamises saame hakata kaasa aitama siis kui keel selge. Praegu keskendume inimeste tundmaõppimisele ja räägime vaimulikest asjadest nii palju kui võimalik pidzin inglise keeles. Meie suurim soov on, et palvetaksid dom hõimu usklike eest – et neil oleks sügav igatsus Jumala järgi ning selle tulemusel nende elud muudetud saaks. Praegu on nii, et enamus neist käib koguduses siis, kui midagi muud põnevamat juhtumas ei ole. Juuni- ja juulikuus olid paljud neist kohalikel valimistel kaasa haaratud. Siin teevad kandidaadid kampaaniat peamiselt öötundidel, mil toetajad nende kodudes kogunevad, mis omakorda tähendab, et ollakse ööd otsa üleval ja magatakse päeval. See tähendab aga, et ei tegeleta aiatööga, mille tulemusel on paljudel nüüd peale valimisi nälg majas. Selline ainult tänasele päevale keskendunud eluviis on siin väga tavapärane.

Oleme tohutult tänulikud Jumalale oma kaastöötajate Jimi ja Judy eest, kes meid mitmel viisil on aidanud siinse eluga kohaneda (ning muuhulgas Richardile onu ja tädi eest on). Jimi abi keeleõppimisel on samuti väga väärtuslik. Tänu tema eelnevale tööle on olemas materjalid dom keele grammatika kohta, mille algusest peale väljaselgitamine võtaks väga palju aega. Meie väikesel meeskonnal on kujunenud traditsiooniks igal nädalavahetusel ühel õhtul koos süüa ja pühapäeva õhtul vaimulikuks osaduseks kokku saada. Mina kohtun Judyga ka nädala sees, et koos piiblit uurida ja palvetada. Lisaks sellele suhtleme muidugi iga päeva ka nö “mitteametlikult”. Palun palveta jätkuvalt hea koostöö, üksmeele ja üksteisemõistmise eest!
Oktoobri alguses on meil plaanis minna New Tribes Mission´i keskusse Goroka linna lähedal, kus toimub meie piirkonna misjonäride igaaastane konverents. Ootame seda osadusaega kaasmisjonäridega juba väga. Peale konverentsi võtame kaks nädalat puhkust ja seejärel tegeleme enne tagasi kojupöördumist mõned päevad toiduvarude uuendamisega Goroka linnas. Ning siis jätkame taas meie igapäevast keeleõppeprogrammi.
Olen nüüd meie elust kirjutanud ning mitmeid palvesoove jaganud... ja tean, et meie ustav Taevane Isa kuuleb ja vastab. Hea meelega palvetame ka Sinu vajaduste eest – saada need vaid meie poole teele!

Rahusooviga,
Mailis, Gerolf, ja Richard

Maitse Misjonit TV7's

Maitse Misjonit Raadios

Misjonikalender 2018

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top