Mailis ja Gerolf Wüst

Uudised Paapualt - juuni 2014

Jaanipäevatervitused Paapualt!
Siinkandis muidugi jaanipäeva ei tähistata, on ju päev aastaringi pea ühepikkune. Kuid sellisel ajal on mõtted ikka kodumaal ja pere ning sõprade juures.

Loe viimast sõbrakirja siit.

 

 

 

 

Buale Maule

 Buale Maule

 Tere!

Buale Maule on nii väike külake, et ühelegi kaardile see jõudnud ei ole ega vast kunagi ei jõuagi. Aga Jumal teab seda kohta ja seal elavaid inimesi! Kirjutasin hiljutis ringkirjas, et umbes kaks ja pool kuud tagasi sai meie kaastöötaja Jim Burdett kutse seal piiblitunde läbi viia. Sel nädalal jõudsid Jim ja tema abiline Gena Jeesuse elus viimase nädala sündmustest rääkimiseni ja sellega seoses muidugi õpetasid ka sellest, miks Jeesus suri ja surnuist üles tõusis. Jim rääkis meile, et kuulajad olid looga väga kaasas. Peale piiblitundi tunnistasid kaks meest selgelt, et usuvad Jeesusesse Kristusesse ning sellesse, mida ta nende jaoks tegi. Vana mees Ere Ba, kes tavaliselt oli väga vaikne kuulaja ütles, et ta usub Jeesusse nagu ristil surnud röövel ja on kindel, et kohtub peale surma Taevas Jeesusega. Tänu Jumalale nende uute Taevariigi kodanike eest! Nii Jim ja Judy kui ka meie oleme väga julgustatud, sest juba palju aastaid ei ole keegi nii selgelt Jeesusesse uskumist tunnistanud. Palun jätka palvetamist...

... Ere Ba ja Pita eest, et nad kasvaksid Kristuse tundmises ja Temaga koos elamises.

... Jimi ja Gena eest, kes jätkavad selle väikese grupi õpetamist kaks korda nädalas.

... et Jumal päästaks veel teisigi, kes on piiblitundidest osa võtnud.

Aitäh!

Õnnistatud jõuluaega soovides,

Mailis ja Gerolf

Tervitused Paapualt - detsember 2013

Tervitused Paapualt - detsember 2013

Armas sõber,
Taas on käes aeg, mil mõtleme Jumala Poja Jeesuse esimesele tulekule siia maailma. Vana Testamendi prohvet Jesaja kirjutas sellest nii: „Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.“ (Jesaja 9:6). Täna elab see“laps“ Püha Vaimu kaudu igaühe südames, kes Tema oma Päästjaks vastu on võtnud! Ja täna ei oota me enam Jumal Poja sündi siia maailma väikese lapsena, vaid tema teist tulekut kogu maailma valitsejana. Olgu rõõm ja ootusärevus selle tuleku üle advendi- ja jõuluajal Sinu südames suur!

Meie elu Dom hõimus on jätkuvalt põnev! Eelmises kirjas mainitud keeletaseme kontroll läks Gerolfil hästi – ta saiteada, kui kaugele on jõudnud ning konsultandid andsid talle uusi juhiseid jätkamiseks. Gerolf keskendub hetkel võimalikult paljude nimisõnade õppimisele ning lisaks sellele püüab mõista tegusõnade erinevaid vorme. Konsultandid jagasid meiega ka ideid, kuidas mina saaksin igas päevas Richardi kõrvalt veidi keeleõppeaega leida. Nii üritan ma samuti nimisõnu õppida ja samal ajal ka lihtsaid igapäevaelus kasutatvaid lauseid selgeks saada (nt. „Tule siia!“, „Mida sa teed?“, „Kas sa soovid juua, süüa?“ jne.).
See ei tundu küll keeruline ülesanne olevat, kuid millegipärast on mul raske neid meelde jätta. Ehk on põhjus selles, et kasutan igapäevaelus kogu aeg kolme keelt (Richardiga eesti, Gerolfi ja kaastöötajatega inglise, kohalike inimestega pidzin inglise keelt) ja lisaks sellele kuulen Gerolfit Richardiga saksa keeles rääkimas ning minu aju ei suuda viiendat keelt enam vastu võtta?! Igal juhul vajan eestpalveid, et suudaksin kasvõi väikseid edusamme teha.

Read more: Tervitused Paapualt - detsember 2013

Maitse Misjonit TV7's

Maitse Misjonit Raadios

Misjonikalender 2018

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top