Mailis ja Gerolf Wüst

Tervitused Paapualt - juuli 2011

Tere taas armas kaaspalvetaja!naised.gif

Kuidas Sul läheb? Kas oled julgustatud Issandas? Või oled väsinud ja Sinu hing on nõrkemas? Olukorrad Sinu elus võivad anda selleks põhjust, kuid Jumala Sõna julgustab vaatama Jeesusele ja Teda eeskujuks võtma. Miks? Sest Tema kannatas raskemini kui keegi meist ja ometi jäi ustavaks Jumalale ja oma eluülesandele (Hb 12:1-3). Meie elu siin on hetkel üsna rahulik, kuid ikkagi kipuvad mõned asjad väikeste kannatustena tunduma... üheks neist on ootamine. Hetkel ootame aega, mil saame otsustada, kus me edaspidi teenime. Nii väga tahaks juba edasi liikuda ja teha seda, milleks me siia tulime... enda arvates. Kuid Jumalal on teised plaanid ja oleme veendunud, et praegune ootamisaeg ei ole asjatu. Nii tulebki tunnistada, et see ootamise kannatus ei ole üldsegi mitte kannatus, vaid hopis võimalus õppida Jumalat usaldama. Palvetame, et Jumal annaks meile ja ka Sinule armu igas olukorras Jeesust eeskujuks võtta ning asjadele Tema perspektiivist vaadata.

Täidame seda ooteaega Paapua Uus–Guinea hõimude kaardistamisega, millest eelmises kirjas juba veidi jagasime. Maikuu alguses toimusid meie keskuses koosolekud, kus osalesid ka teised New Tribes Missioni (NTM) misjonärid, kes selles valdkonnas töötavad. Panime kokku ühise tegevusplaani järgnevateks kuudeks ja lähtuvalt sellest sai meie ülesandeks ülevaate koostamine kümne Paapua Uus-Guinea (PUG) provintsi hõimude kohta (PUG-l on 20 provintsi). Kokku on neis kümnes provintsis umbes 200 erinevat keelt kõnelevat hõimu. Meie üleasndeks on vastavalt eelnevalt väljatöötatud küsimustikule esmaste andmete kogumine ja vormistamine. Peale seda otsustame koos meie piirkonna juhtidega, millistes hõimudes töötamise  võimalikkust/vajalikkust edasi uurida. Selleks on vaja neisse hõimudesse kohale minna ja seal olukorraga lähemalt tutvust teha. Meie aitame selles töös kaasa augusti keskpaigani ja seetõttu tõenäoliselt hõimudesse minna ei jõua.

Read more: Tervitused Paapualt - juuli 2011

Tervitused Paapualt - kevad 2010

veranda.gifArmas eestpalvetaja!

Meie elu Paapua Uus-Gineal on jätkunud tempokalt ja põnevalt! Peale Kõrgmaa piirkonna misjonäride konverentsi (17.-23. märts) asusime pidzin inglise keelt õppima. Järgime konkreetset programmi, kuid samas on meil selle raames palju liikumisruumi st. võime ise valida, kellega, kus ja kuidas keelt õpime. Esimesed kaks nädalat olid nö. „soojendusnädalad“, mille jooksul kohtusime hommikuti Nikiga. Fotol on näha, et meie ees olev laud on kaetud kõikvõimalike esmete ja sõnakaartidega – nende abil õpetas Niki meile uusi sõnu, väljendeid ja tegevusi. Hiljem panime info arvutisse keele– ja kultuuriõppeprogrammi, mille abil on lihtne sõnavara korrata ja keelt analüüsida. Praegu ei ole viimane tegevus kõige olulisem, kuna pidzin inglise keele kohta on palju õpikuid, kuid hõimus keelt õppides on selle programmi kasutamise oskus väga vajalik.

Read more: Tervitused Paapualt - kevad 2010

Tervitused Paapualt - märts 2011

Mailis koos ühe Domi usliku mehe Tere!
Märtsi alguses sai meil täis esimene aasta Paapua Uus-Guineal (PUG). Aasta tagasi mõtlesime, et tänaseks juba teame, kus edaspidi töötame, kuid selle asemel oleme kogenud, et “inimese süda kavandab oma teed, aga Issand juhib tema sammu” (Õp. 16:9). Ja me oleme selle eest ainult tänulikud, sest soovime olla seal,  kus Tema tahab, et me oleksime.   

inimese_syda.jpg ntm.gif 

Selle aasta esimesed kuud on möödunud linnulennul!  Alustasime külaskäiguga Dom hõimu. Elasime seal misjonäride Jim ja Judy Burdetti (taas)valminud kodus. Viibisime kohapeal terve nädala ja saime hea ülevaate elust ja teenimisest Domi rahva hulgas. Domide huvi evangeeliumi vastu on suhteliselt leige ja kui keegi kristlaseks saab, siis on vaimulik kasv aeglane tulema, kuid seal on paar kogudust ja palju neid, keda isikliku jüngerdamisega aidata saaks. Jim’i põhitööks on praegu Uue Testamendi tõlkimine. Kui Jumal lubab, saab see mõne aasta pärast kaante vahele. Rääkisime omavahel ka palju sellest, et “juhul kui me peaks Domi elama ja tööle tulema, siis teeksime seda või teist nii- või naamoodi...”.  See kõik käib meeskonna moodustamise juurde ja on üsnagi  huvitav ning intensiivne protsess. Lähemalt saab Domis veedetud aja kohta lugeda meie blogist http://paapua.blogspot.com/.

Read more: Tervitused Paapualt - märts 2011

Maitse Misjonit TV7's

Maitse Misjonit Raadios

Misjonikalender 2018

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top