Tervitused Paapualt - juuli 2011

Tere taas armas kaaspalvetaja!naised.gif

Kuidas Sul läheb? Kas oled julgustatud Issandas? Või oled väsinud ja Sinu hing on nõrkemas? Olukorrad Sinu elus võivad anda selleks põhjust, kuid Jumala Sõna julgustab vaatama Jeesusele ja Teda eeskujuks võtma. Miks? Sest Tema kannatas raskemini kui keegi meist ja ometi jäi ustavaks Jumalale ja oma eluülesandele (Hb 12:1-3). Meie elu siin on hetkel üsna rahulik, kuid ikkagi kipuvad mõned asjad väikeste kannatustena tunduma... üheks neist on ootamine. Hetkel ootame aega, mil saame otsustada, kus me edaspidi teenime. Nii väga tahaks juba edasi liikuda ja teha seda, milleks me siia tulime... enda arvates. Kuid Jumalal on teised plaanid ja oleme veendunud, et praegune ootamisaeg ei ole asjatu. Nii tulebki tunnistada, et see ootamise kannatus ei ole üldsegi mitte kannatus, vaid hopis võimalus õppida Jumalat usaldama. Palvetame, et Jumal annaks meile ja ka Sinule armu igas olukorras Jeesust eeskujuks võtta ning asjadele Tema perspektiivist vaadata.

Täidame seda ooteaega Paapua Uus–Guinea hõimude kaardistamisega, millest eelmises kirjas juba veidi jagasime. Maikuu alguses toimusid meie keskuses koosolekud, kus osalesid ka teised New Tribes Missioni (NTM) misjonärid, kes selles valdkonnas töötavad. Panime kokku ühise tegevusplaani järgnevateks kuudeks ja lähtuvalt sellest sai meie ülesandeks ülevaate koostamine kümne Paapua Uus-Guinea (PUG) provintsi hõimude kohta (PUG-l on 20 provintsi). Kokku on neis kümnes provintsis umbes 200 erinevat keelt kõnelevat hõimu. Meie üleasndeks on vastavalt eelnevalt väljatöötatud küsimustikule esmaste andmete kogumine ja vormistamine. Peale seda otsustame koos meie piirkonna juhtidega, millistes hõimudes töötamise  võimalikkust/vajalikkust edasi uurida. Selleks on vaja neisse hõimudesse kohale minna ja seal olukorraga lähemalt tutvust teha. Meie aitame selles töös kaasa augusti keskpaigani ja seetõttu tõenäoliselt hõimudesse minna ei jõua. juuli2011_salm.jpg 

 Nagu Sa juba tead on meil ees valik kahe hõimu - Dom ja Kuman - vahel. Seetõttu hoiame end pidevalt kursis Dom hõimus toimuvaga ja kohtume sealsete misjonäride Jim ja Judy Burdettiga iga kord kui neil on põhjust hõimust misjonikeskusse tulla. Juunikuus olid nad siin, et kontrollida konsultandi abil kaheksa Uue Testamendi kirja tõlget..

juuli2011_meeskond.jpgPiibli tõlkimine on pikk protsess. Kõigepealt teeb misjonär kohalike inimeste abil esimese mustandi. Seejärel tõlgib ta ise või tema kaastöötaja (sageli on selleks tema abikaasa) selle inglise keelde. Seda versiooni loeb tõlkekonsultant enne kui ta kohtub misjonäri ja tema abilistega silmast silma. Peale seda saavad nad kõik kokku ja kontrollivad salmhaaval tõlke headust. See peab selgelt edastama piiblisõnumi sisu ning samas olema kultuurikontekstis arusaadav.

Jim ja Judy loodavad, et umbes kolme aasta pärast saab Dom keelne Uus Testament kaante vahele. Palun palveta, et Jumal neid selles aitaks ning juhiks ning neile palju tarkust ja kanntlikkust ning häid abilisi annaks. Hetkel ei ole neil hõimus piisavalt inimesi, kes oleks valmis regulaarselt Jimiga
koos tõlke kallal töötama. Üks kogenud abiline lahkus just hiljuti külast, et leida linnas tööd.

. 

Juuli lõpus tulevad kodumaalt tagasi Kuman hõimus töötavad Will ja Kelly Tallman koos lastega. Nad plaanivad elada paar kuud siin NTM Highlands piirkonna keskuses ja nii saame sel ajal nendega võimalikust koostöötamisest rääkida. Tõenäoliselt läheme mingiks ajaks nendega koos ka hõimukülla. Kui Jumal lubab, siis Kumani keelne Uus Testament võib valmis saada umbes 5 aasta pärast.

. 

Sul võib nüüd aga tekkida küsimus, et kui Dom ja Kuman keelse Uue Testamendi tõlkimine on juba peaaegu lõpusirgel, siis miks mõtleme neisse kohtadesse tööle minemisele? Piibli tõlkimine on vaid üks New Tribes Missioni töövalkondadest, teine väga tähtis osa on koguduste rajamine ja usklike jüngerdamine. Lõppeesmärk on, et hõimus oleks elujõuline Jumala Sõnale toetuv kogudus ja seda ei ole veel ei Dom ega ka Kuman hõimus. Kui Jumal juhib meid ühte neist hõimudest, siis tahame just kogudusele tugeva vundamendi rajamisele kaasa aidata.

. 

juuli2011_kaart.jpgKõrvaloleval kaardil on näha mõlema hõimu ligikaudne asukoht Simbu provintsis (Dom ja Kuman hõimud asuvd üksteise naabruses) ja ka Simbu provintsi asukoht PUG kaardil. Kuman hõimu territooriumil on PUG kõrgeim mägi Mount Wilhelm (4509 m). Mõlemasse kohta on võimalik autoga kohale minna, meie misjonikeskusest kulub sinna jõudmiseks umbes 4 tundi.

. 

Nagu oleme juba varasemates kirjades öelnud - vajame valiku tegemise ajal väga Sinu eestpalveid. Võime küll panna ritta kõik ühes või teises hõimus töötamise kasuks või kahjus rääkivad asjaolud, pidada nõu juhtide ja kogenud misjonäridega jne, kuid üle kõige soovime, et Jumal näitaks meile, kus Tema tahab, et me teeniksime. Palveta koos meiega, et Ta juhiks meid andes rahu Talle meelepärase otsuse suhtes. Ja muidugi kinnitavad meid kirja alguses mainitud salmid - Jeesusele vaadates ei ole meil põhjust väsida ega nõrkeda isegi kui hõimu valik kaua aega võtab.

. 

Lähikuude plaanidest niipalju, et juuli lõpus sõidab Gerolf koos kahe NTM juhiga Dom hõimu, et veel kord põhjalikult sealse töö ja koguduse eluga tutvuda. Augusti lõpus/septembri alguses ootab meid ees kahenädalane puhkus ja septembri lõpus osaleme New Tribes Missioni Highlands piirkonna misjonärid igaaastasele konverentsil. Ootame seda põnevusega, sest osadus kaasmisjonäridega on alati motiveeriv ja julgustav. Soovime, et ka Sinul oleks suvekuudel palju vaimulikult ülestõstvaid kohtumisi!

. 

juuli2011_pildid.jpgOle hoitud ja õnnistatud,

signature.jpg

.

Gerolf & Mailis Wüst
gerolf_wuest (a) ntm.org 
Vaata ka meie eestikeelset blogi: http://paapua.blogspot.com/

Maitse Misjonit TV7's

Maitse Misjonit Raadios

Misjonikalender 2018

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top