Tervitused Paapualt - märts 2011

Mailis koos ühe Domi usliku mehe Tere!
Märtsi alguses sai meil täis esimene aasta Paapua Uus-Guineal (PUG). Aasta tagasi mõtlesime, et tänaseks juba teame, kus edaspidi töötame, kuid selle asemel oleme kogenud, et “inimese süda kavandab oma teed, aga Issand juhib tema sammu” (Õp. 16:9). Ja me oleme selle eest ainult tänulikud, sest soovime olla seal,  kus Tema tahab, et me oleksime.   

inimese_syda.jpg ntm.gif 

Selle aasta esimesed kuud on möödunud linnulennul!  Alustasime külaskäiguga Dom hõimu. Elasime seal misjonäride Jim ja Judy Burdetti (taas)valminud kodus. Viibisime kohapeal terve nädala ja saime hea ülevaate elust ja teenimisest Domi rahva hulgas. Domide huvi evangeeliumi vastu on suhteliselt leige ja kui keegi kristlaseks saab, siis on vaimulik kasv aeglane tulema, kuid seal on paar kogudust ja palju neid, keda isikliku jüngerdamisega aidata saaks. Jim’i põhitööks on praegu Uue Testamendi tõlkimine. Kui Jumal lubab, saab see mõne aasta pärast kaante vahele. Rääkisime omavahel ka palju sellest, et “juhul kui me peaks Domi elama ja tööle tulema, siis teeksime seda või teist nii- või naamoodi...”.  See kõik käib meeskonna moodustamise juurde ja on üsnagi  huvitav ning intensiivne protsess. Lähemalt saab Domis veedetud aja kohta lugeda meie blogist http://paapua.blogspot.com/.


Dom hõim asub väga looduskaunis kohas.Peale külaskäiku jätkasime töökohavaliku teemal palvetamist, kuid meil ei olnud rahu ja kindlust umalalt, et teha lõplik valik Dom
hõimu kasuks. Selle asemel otsustasime veel oodata  ja edasi palvetada ning meie juhtidega siin ja kodumaal sel  teemal suhelda.
Kohe Dom hõimu kõrval asub Kuman hõim, kus töötab samuti ainult üks pere (Will ja Kelly Tallman koos lastega) ja me soovime uurida ka nendega ühinemise võimalust. Võib-olla mäletad, et külastasime neid 2010. a. juulikuus. Hetkel on nad oma kodumaal ja tulevad tagasi 2011. a. suvel. Seega tuleb meil veel oodata. Usaldame taas kogu olukorra Jumala kätte ja palvetame, et Tema meie samme juhiks.  Et ooteaega millegi kasulikuga täita, küsisime endale tööd, millega võiksime õnnistuseks ja abiks olla. Tööpuudust misjonipõllul muidugi ei ole! Meil olid juba varem väiksed ülesanded siin Sobega keskuses, nagu näiteks raadioühenduse pidamine
hõimudes elavate misjonäridega, laste transportimine teises misjonikeskuses asuvasse kooli ja tagasi, pühapäevaste teenistuste juhatamine ja neil jutlustamine, külaliste võõrustamine ja keskuse hundikoera kutsikate eest hoolitsemine. Mõni nädal tagasi aitasime korraldada lastehoidu misjonäride konverentsi ajal. Tegemisi jätkub ☺ ! 

Kuid alates märtsikuust osaleme veel ühes meie jaoks päris uues tööharus, mille inglise keelne nimi on ‘People Group Assessment’ ehk siis rahvusrühmade hindamine  või analüüsimine. See tõlge on üsna konarlik, kuid püüan asja sisu selgitada... oleme osalised protsessis, mis eelneb misjonäride saatmisele hõimudesse. Selle käigus püütakse välja selgitada, kuhu on kõige mõttekam misjonäre läkitada. Peamiseks kriteeriumiks on see, et konkreetsel hõimurahval ei ole üldse või on väga väike võimalus kuulda ja lugeda evangeeliumi oma emakeeles. Paapua Uus-Guineal on viimaste aastakümnete jooksul tehtud palju misjonitööd, kuid see ei
tähenda kahjuks alati, et inimesed ka evangeeliumi  on kuulnud ning et nad regulaarselt head piibilõpetust saavad.


Tufa ja Gerolf  majamaterjali sorteerimas.Konkreetse koha vajaduste väljaselgitamine algab tavaliselt algmaterjali kogumisega (raamatutuest, internetist, hõimus viibinud inimestelt), sellele järgnevad reisid kohapeale, mille käigus otsitakse vastuseid küsimustele, mis siis aitavad hiljem otsustada, kas saata misjonärid sinna või mitte. Mõnikord võib selguda, et kohalik keel ei ole enam elujõuline st. järgmise kümnendi jooksul ei räägi seda enam keegi või et seal töötab juba mõni teine misjoniorganisatsioon või kogudus, kes Jumala Sõna rahvale õpetab ning seda ka tõlgib. Sel juhul ei ole misjonäridel mõtet sinna minna. Kuid PUG enam kui 800 rahvusrühma hulgas on veel palju neid, kel puudub võimalus evangeeliumi kuulda ning kellel ei ole emakeelset Jumala Sõna. Nende seast tuleb valida, kelle juurde kõigepealt minna. Kahjuks on uusi misjonäre vähem kui kohti, kus nad teenida võiks. Meie rolliks on selles protsessis seni olnud erinvate küsimustike pidzin inglise keelde tõlkimine ja olemasoleva andmebaasi korrastamine. 

Lähen nüüd aga korraks tagasi aasta algusesse ja algatuseks veelgi kaugemale ehk siis 2010. a. juunikuusse, mil meil oli võimalus osta endale maja ja palju selle juurde kuuluvat ühelt kodumaale tagasipöörduvalt misjonäriperelt. Maja võeti maha ja toodi siia keskusesse, aga tol hetkel ei olnud meil aega kogu materjali sorteerimiseks. Kuid jaanuaris/veebruaris võttis Gerolf koos meie keeleõppeabilise Tufaga selle töö ette. Oleme Jumalale tänulikud kõige eest, mis meil juba maja ehitamiseks ning sisseseadmiseks olemas on - säästsime selle ostuga palju aega ja raha.  

Tufa aitab meid ka praegu eelpoolmainitud küsimustike tõlkimisel. Lisaks sellele õpetab Gerolf talle Jumala Sõna. Täname Jumalat, et meie suhe Tufaga on nii hea, et ta on valmis kuulama ning et ta tundub olevat siiralt huvitatud. Tufa teab ta tegelikult üsna palju piiblist ja Jumalast, kuid see teadmine ei ole veel tema elu muutnud.


Veebruarikuus oli meil ka võimalus taaskord õpilaste rollis olla - osalesime 5-päevasel seminaril, kus õppisime... suhtlemist! Ehk mõtled, et seda peaks me vast juba oskama!?! Kindlasti oskamegi (mingil määra ☺) aga selle seminaril keskenduti suhtlemisele erinevatest kultuuridest pärit inimeste vahel. Paapua UusGuineal töötab New Tribes Missioni misjonäre ligi kahekümnelt erinevalt maalt. Seminaril oli osalejaid viielt maalt ja üsna kiiresti sai selgeks, et hoolimata ühisest tööst ja eesmärkidest läheneme erinevatele olukordadele erinevalt. Veel Inglismaal koolis olles kuulsime, et kõige sagedasem põhjus, miks misjonärid tagasi kodumaale pöörduvad, on raskused suhtlemisel kaastöötajatega. Usume, et selle ärahoidmiseks tasub aegajalt endale meelde tuletada, milliseid juhiseid Jumal oma Sõnas meile omavaheliseks suhtlemiseks annab ning püüda neid Tema abiga järgida. 

Lõpetuseks kokkuvõtlikult meie palvesoovid:
     - Jumala jätkuvat juhtimist tulevase teenimiskoha valikul;
     - tarkust meie uues töös;    
     - et Tufa oleks avatud Jumala tööle oma elus ning paneks oma lootuse Jeesusele;
     - et järgiksime kaastöötajate ning paapualastega suhtlemisel Jumala poolt antud juhiseid. 
     - Jumala kaitset siinses ettearvamatus liikluses ning jõudu ja tervist igapäevaseks eluks. 

Palun saada meile ka oma palvesoove - palvetame hea meelega Sinu eest! 
Ole hoitud ja õnnistatud!

allkiri

Gerolf & Mailis Wüst, gerolf_wuest (a) ntm.org
Vaata ka meie eestikeelset blogi: http://paapua.blogspot.com/

Maitse Misjonit TV7's

Maitse Misjonit Raadios

Misjonikalender 2018

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top