Misjon sulle!

Misjonikalender on suurepärane viis olla osa Jumalalt meile antud ülesandes teha jüngriteks kõik rahvad. 
Leiad siit lehelt palju lisamaterjali misjonikalendris toodule (vt ka 2014 aasta arhiivi). Julgustame sind võtma aega palveks käesoleva kuu misjonäri eest oma kodus, koguduses, kodugrupis, palvegrupis, noorterühmas jne. 
Lisaks palvetele võite ka küsida, Jumalalt, et kas Tal on Sinu ja/või Su palvekaaslaste kaudu seda misjonäri/misjoniprojekti kaastöölisi millegagi julgustada?Kui jah, siis kirjutage need asjad (head soovid, piiblisalmid) üles ja saatke neile (kui isiklik kontakt puudub, siis läbi vastava konfessiooni misjonikeskuse). Tundub väike asi, aga tegelikult on suureks julgustuseks!

Lisaks eenevale võite veel ka võtta korjanduse tolle misjonäri toetuseks (küsige oma kirikuõpetajalt/misjonikeskuselt, kuidas see raha edasi toimetada)

Kui Jumal on pannud mõne misjonäri/projekti palveks või toetuseks eriliselt Teie südamele, võtke nendega ühendust ja paluge, et nad saadaksid Teile rohkem infot.

Jaanuar - MEIE ISA

Suvel lõpetab soome-ugri misjoni- ja piiblikooli teine lend. Meie udmurdi, komi, handi, mari ja sölkupi tudengid juba kasutavad omandatud oskusi ja tarkusi oma rahva hulgas. Kui Jumal lubab, algab sügisel töö uue grupiga!
Udmurdid on Venemaal elavatest soome-ugri rahvastest ainsad, kellel on kogu Piibel oma emakeeles. Komidel, maridel, vepslastel, karjalastel ja ersadel on olemas Uus Testament, hantidel, mansidel ja mokšadel ainult üksikud Piibli raamatud. Tõlketöö jätkub!

Meie Isa palve udmurdi keeles:

Инмысь Атаймы!
Тынад Нимыд дано мед луоз,
Тынад Эксэйлыкед мед лыктоз,
Тынад эрикедъя мед луоз
Музъем вылын но инмын кадь ик.
Милемлы туннэ улымон
няньмес сёты,
Пунэмъёсмес но кушты,
Милемлы пунэмо луисьёслэсь
пунэмъёссэс
Ми куштэм кадь ик.
Милемыз визь сынаськонлэсь но утьы,
Уродлэсь но мозмыты милемыз.
Тынад Эксэйлыкед,
кужымед но данэд
Пумтэм вапуме, аминь.

Meie Isa udmurdikeelne laul.

Esitajaks on EEA soome-ugri misjonitöögrupi partnerid, ansambel Inkrež.

 

VEEL PILTE

EMK TS Komi vilistlane, Nadja Popova, andmas loengut Soome-ugri Piiblikooli tudengitele Komi kiriku ja komi kirjakeele rajajast, Permi Stefanist. Kevad 2014. Stefan oli esimene, kes tõi evangeeliumi komidele ning samuti lõi ta nende algse kirjakeele.
Soome-ugri Piiblikooli tudengid esitasid udmurdi kultuuri, laule ja tantse Tallinna XXI koolis oktoober 2014 õppesessiooni ajal.
Sügisel 2013 toimus õppesessioon Udmurtias, kus tudengeid osalesid evangelistlikus programmis kohalikus külas.

Kevadel 2013 õpetas EEKBKLi vaimulik, Allar Saard piibliõppe meetodeid Soome-ugri Piiblikooli õppesessioonis mis toimus Birski Mari keelse Luteri koguduse hoones.
EMK Võru pastor Kaupo Kant õpetab Soome-ugri Piiblikooli sessioon Tallinnas, oktoober 2014
Kevadel 2014 toimus Soome-ugri Piiblikooli õppesessioon Komimaal, pastor Daniil Popovi koguduses. Fotol on Daniili pere ja külalistega, tema sünnipäevapeol.


Palveteemad:

- et soome-ugri piiblikooli vilistlased oleksid ustavad ja täis Jumala armastust ning et praegused ja tulevased tudengid oleksid avatud Jumala tööle nende elus;
- piiblitõlke meeskondade eest, et Jumala Sõna jõuaks nii ruttu kui võimalik inimeste kätte ja südamesse.

Misjonit toetavad

 
   
   
   
 
 
 
 
  

Mis on misjonikalender?

Tegemist on unikaalse Eesti välismisjonit tutvustava kalendriga, mida annab välja oikumeeniline töörühm - Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkond, kuhu kuuluvad esindajad Eesti luteri, baptisti, metodisti, nelipühi ja vabakirikutest.

Kalendris on põnevat teavet Eestist välja lähetatud misjonäride kohta, pilte ja palvesoove.

Ostes kalendri, oled juba misjonit toetanud, sest kõik kalendrist saadav tulu läheb erinevate misjoniprojektide toetuseks. Samas saad jätkata toetamist kogu aasta vältel kaasa palvetades ja aidates.

Küsi kalendrit oma kogudusest või oma konfessiooni misjonikeskusest.

Hind: 2.50

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top