Liliann ja Hannu Keskinen, misjonärid Venemaal

Põltsamaalt Keskinen 2013 350pxpärit soome filoloog Liliann Grünvald läks pärast Tartu Ülikooli 1997. aastal õppima Soome Rahvamisjoni piiblikooli Ryttyläs, kus süvenes äratundmine, et tema koht on misjonitööl. 1999. aastal vajati misjonäri kümnendi algul taastatud Venemaa Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku Mordva mõlemasse kogudusse. Liliann võttis väljakutse vastu.

Pärast kahte aastat laste- ja noortetööd Mordvas soomeugri rahvaste ersade ning mokšade juures läbis Liliann Soomes ka misjonikursuse ning läks 2003. aastal juba diplomeeritud misjonärina koos abikaasa Hannu Keskineniga tööle Omski kogudusse. Liliann tegi peamiselt laste- ja noortetööd, Hannu töötas diakooniaalal ning juhatas väikerühmi.

Viisaprobleemidest tingituna olid nad sunnitud 2008. aasta lõpus Venemaalt lahkuma. Aastail 2009-2012 tegid nad EELK Tartu Pauluse koguduses venekeelset tööd. 2011. aasta detsembris ordineeriti Hannu diakoniks.

Alates 2013. aasta augustist elab perekond Keskinen Peterburis. Hannu teenib diakonina Ingeri Kirikusse kuluvat eestikeelset Jaani kogudust ning Liliann teeb lastetööd.

Loe Liliann ja Hannu sõbrakirjad siit.


Sinagi, hea misjonihuviline, saad sellele tööle kaasa aidata. Misjonitöö vajab Sinu eestpalveid ja ka Sinu võimalustele vastavat majanduslikku panustamist.

Muukeelsed ligimesed Eestis vajavad samuti Jumala päästvat evangeeliumit – räägi neilegi Jumala armastusest, kutsu neid kogudusse ja palveta nende eest. Seda viimast saab ju teha vene keelt sõnagi oskamata, ometi on palve kristlaste suurim ja olulisim tööriist.

”Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего Единородного... ”– enamik
lugejaid saab kohe aru, millest jutt. Aga eestikeelsetel sõnadel ”Sest nõnda on Jumal maailma
armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud…” on ju hoopis teistsugune ”maitse”, eks?

Hoolitsegem siis koos selle eest, et ka võimalikult paljud Eesti suurima rahvusvähemuse esindajad
kuuleksid rõõmusõnumit ning saaksid taeva kodakondsuse, sõltumata passi kaanevärvist ja
emakeelest. Jumal armastab nii meid kui neid!

Lilianni sõbrakirjad aastal 2000-2008 võiksite leida siit.

 

Omski kogudus: www.inkerinkirkko.fi

 

Minu Lugu

 

Lilianni tööd saab annetustega toetada:
EELK Misjonikeskus
Swedbank a/a
1120254269
SEB a/a 10602016015008

Märksõnaks Keskinen.

Maitse Misjonit TV7's

Maitse Misjonit Raadios

Misjonikalender 2018

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top