Viljapuude Levitamine projekt

PÕLLUMAJANDUSLIK PROJEKTFaruk logo

"VILJAPUUDE LEVITAMINE JA KASUTAMATA MAA-ALADE KORRASTAMINE"

Bihać, Bosnia ja Herzegoviina

 

PROJEKTIST:

Faruk hoonedMTÜ "Jumala Kuningriik maa peal – Noa laev" rajati 2008.aastal Bihaćis eesmärgiga aidata kaasa keskkonna korrashoius ja liikide mitmekesisuse säilitamises. Üks töövorme on kasutamata maa-alade puhastamine ja korrashoid ning viljapuude (kreeka pähklid, söödavad kastanid, kirsid jm)istutamine nendele maa-aladele. Organisatsiooni vabatahtlikud käivad ka parkidest prügi korjamas, opetades sellega kohalikele noortele ühiskondliku töö väärtust. Meie maal on keskkond murettekitavas seisus. Raske majanduslik ja poliitiline olukord ainult vähendab inimeste huvi oma ümbruse eest hoolt kanda, paljudes kohtades levivad kontrollimatu metsaraie ja süütamised. Oluline on mainida, et selles MTÜ-s töötavad vabatahtlikud on koik kas 1) sojas oma isa kaotanud noored, 2) noored ilma ühe voi molema vanemata, 3) lahutatud voi töötud lapsevanemad, 4)minimaalse sissetulekuga pensionärid voi 5) töötud. Koik nad on valmis panustama oma energiat ja aega, et parandada kohalikku elukvaliteeti, sellega muutes ka meie planeedi Maa ilusamaks kohaks. Seega me tegutseme kohalikus, aga motleme globaalses perspektiivis! Bosnia-Hertsegoviina on läbinud kommunismiaastad ja hiljutise (1992-1995) ränga soja. Loikame nende aegade tagajärgi veel praegugi– üle 50% tööjoulisest elanikkonnast meie riigis on töötud. Süvenev majanduskriis tekitab aina kasvavat sallimatust inimeste vahel ning ka loodus kannatab selle all. Pollumajanduseksperdid väidavad, et üle 65% Bosnia-Hertsegoviina pinnast on unustusse jäetud ja hoolitsemata.

TÖÖPLAAN :

Eelmisel aastal me alustasime puukooli 2000 m² suurusel alal. Sel aastal rentisime veel 20.000 m² ala, mille tahame samuti muuta istikute aiaks. 1000m² suurune ala loodusliku voolava vee allikaga anti meile kasutada tasuta. Teised maatükid—kokku umbes 10,000 m²- kuuluvad inimestele, kes ei suuda ise kõrge ea või viletsa tervise tõttu oma maad harida. Rendime nende maatükke kogusummas 256 Eurot aastas ning plaanime ka seal puuistikuid aretada. Ostsime ka kasvuhoone, hinnaga 1282.05 Eurot kuuekuuse tagasimakseplaaniga. See katab 100m² suuruse ala, kasvuhoonesse on juba paigaldatud irrigatsioonisüsteemid. Naaberlinnas Cazinis (Bihacist umbes poole tunni tee kaugusel) saime kohalikult metsakompaniilt ka ühe maa-ala kasutamiseks. Seal me plaanime samuti kasvatada viljapuuistikuid ning neid siis istutada harimata maa-aladele.Oma puukoolides ja istikuaedades kasvatame viljapuuistikuid seemnest (nö generatiivne kasv), aga kasutame ka kloonimis– ja pookimismeetodeid varemmainitud viljapuude istikute saamiseks. Iga puuliigi puhul lähtume istutamisaja valimisel selle liigi omapäradest.

faruk poldSügisel istutame istikud ümber nende jäävatele kasvukohtadele, kus oleme eelnevalt maapinna ette valmistanud. Enne igat saagihooaega ning istutamist peame pinna ettevalmistamiseks läbi viima mitmed põllumajanduslikud protseduurid: sügavkünd, väetamine, ja äestamine. Seeme töödeldakse enne külvamist ja kaitstakse võimalike haiguste vastu (seenhaigused, viirused, bakterid).

EELARVE : 8072.54 eurot

Kulud jagunevad järgnevalt (eurodes)

 • Aastane rent: 256.40
 • Kasvuhoone hind: 1282.05
 • Kogu maa-ala kündmine: 512.82   (traktori rentimine)
 • Land milling: 512.82   (traktori rentimine)
 • Külvatud pinna korrashoid motokultivaatoriga 4307.70
 • (umbrohu hävitamine, pinnase kõplamine, milling kaks-kolm korda kuus, mis teeb ühe hooaja jooksul 14 korda)
 • Huumuse ja jõeliiva transport: 1230.75

(Liiv on vajalik, kuna see seguneb pinnamulla ja huumusega, tagades sellega pinnase parema kvaliteedi. Liiva transpordi hind is 20 eurot/1 m3. Meie haritava maa-ala katmiseks on vaja 60 m3 liiva, koguhinnaga siis 1200 eurot)


Kõigi nende tööde hind väheneks märgatavalt, kui meil oleks oma traktor ja motokultivaator. Kasutatud masinate hind kohalikul turul on:
- kasutatud traktor koos lisanditega - 10,000 eurot
- motokultivaator koos lisanditega - 3,000 eurot

OODATAVAD TULEMUSED :

 • Sellel aastal renditud maa-ala on aasta lõpuks muudetud viljapuuistikute aiaks
 • paljud hoolitsemata maatükid on korrastatud ning neile on istutatud uued puud
 • suured looduslikud alad (metsad, pargid, jõeääred) on puhastatud prügist ja võsast
 • noored inimesed saavad uue motivatsiooni oma kodulinna korrashoiuks midagi ära teha

Palju tänu teile abi eest!!
Lugupidamisega, MTÜ "Jumala Kuningriik maa peal – Noa laev" töötajad.

KONTAKT INFO:Faruk

Projektijuhi nimi: REFIK HARBAŠ
Mobiiltelefon: +387-63-922000
E-mail: bk-a @ live.com
MTÜ registratsiooninumber (Bosnias): 4263522580002


Pangakonto info (Eestist tulevate annetuste jaoks):
Jael Puusaag
Swedbank a/a 1109502534
Selgitus: Faruki põllumajandusprojekt
Välismaalt laekuvate annetuste kohta lisainfo Jael Puusaagilt jaelpuusaag @ yahoo.com

Või, otse:

Saaja pank: Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
SWIFT code: RZBABA2S
Panga aadress: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Saaja täisnimi: Bozje Kraljevstvo Arka Udruga
Saaja aadress: Buzimska TO 6
IBAN code: BA391610350031320081

NB:  Kui saadate annetuse otse Faruki kontole, palun saatke Jael Puusaagile e-mail aadressil jaelpuusaag @ yahoo.com märkides, millal ja kui palju te saatsite. Siis saame Bosnias kontrollida, et raha jõudis kohale.

Maitse Misjonit TV7's

Maitse Misjonit Raadios

Misjonikalender 2018

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top